Vízitúrák szervezése mesterfokon,
Északkelet-Magyarország folyóin
Tippek, tanácsok, fontos információk a vízitúra megszervezéséhez ingyen.
Kezdőoldal Vízitúra Kenu bérlés Fontos tudnivalók Ajánlás Kapcsolat Akciók
 

 

Az evezés technikája, a hajóban használatos vezényszavak, önmentés.

 

 

 

 

A kenut Evezés vagy kajakot evezés kajak két ember is könnyedén le tudja vinni a vízre.

kajakot a beülő közepénél fogva, a vállunkra emelve egyedül is le lehet hordani. A kenut legkönnyebben úgy tudjuk levinni a vízre, ha annyian viszik, ahány beülő van benne. Ha van a kenunak kiépített fogantyúja, akkor ezeknél fogva vihetjük a hajót, ha ez hiányzik, akkor a kenu pereménél fogva tudjuk a legkényelmesebben cipelni. Azért, hogy a kezünket ne vágja a hajó pereme ajánlatos egy szivacsot, vagy pólót, vagy törölközőt a kezünk alá tenni.

 

 

 

vízre bocsájtásnál az evezés előtt a hajót mindig a vízfolyással szemben kell vízre tenni és elindulni. Evezés alkalmával, ha a folyón felfelé haladunk azt hegymenetnek nevezzük, ha folyás irányba evezünk, akkor völgymenetben haladunk. Evezés alkalmával a magyarországi folyókon, ha völgymenetbe indulunk el nem „büntet” meg bennünket a folyó, de gyorsabb folyón, mint például a Tisza ukrajnai szakasza, a helytelen beszállás könnyen boruláshoz vezethet. Éppen ezért már a szelíd folyókon is gyakorolni kell a szabályos beszállást, hogy az, szokásunkká váljon. A beszállásnál rakjuk keresztbe a kenulapátot az ülésünk előtt, majd a vízfelőli lábunkkal lépjünk be a hajó közepébe és kezeinkkel a kenu pereméhez fogott lapátokra támaszkodva, emeljük be a másik lábunkat is és üljünk le. A beülést úgy hajtsuk végre, hogy súlypontunk minél alacsonyabban legyen.

 

 

 

evezés több személlyelA négyes kenuban a hátul a négyes helyen ülő személy a kormányos a hajó parancsnoka. Értelemszerűen az előtte ülő a hármas, majd a kettes és végül a hajó elejében ülő evezős az egyes, azaz a vezérevezős. Mi úgy tanítjuk, hogy a beszállásnál a vezérevezős fogja a hajó orrát, a kormányos száll be először, őt követi a hármas, kettes, végül utoljára a vezérevezős. Fontos, hogy lapos parton mindig a part felől kell beszállni a kenuba, a hajó alja ne érjen le a homokra vagy az iszapra, ebből következik, hogy sem a beszállást, sem a kiszállást nem lehet megúszni száraz lábbal anélkül, hogy ne állna fent a lehetősége annak, hogy sérülést okozunk a hajóban. Meredek parton kénytelenek vagyunk a hajó orrából egyesével beszállni, úgy hogy, végig kell haladnunk a hajó gerincén, átlépve az utunkba eső kenuüléseket. A hajó stabilitását beszálláskor, váratlan események során, a hajó megbillenésekor balanszírozással biztosítjuk. Ilyenkor lapátjaink tollával- mintegy meghosszabbítva a támaszfelületet- a víz felületén előre, hátra történő evező, egyben támaszkodó mozdulatokat végzünk.

 

 

 

okan szállnak be lapos parton völgymenetben indulva, úgy, hogy a kormányos száll be utoljára. Ezzel csak az a probléma, ha ez a fajta beszállási technika válik szokásunkká, keményebb vízen könnyen pórul járhatunk. A beszállás után az evezés megkezdése előtt a hajót ki kell „súlyozni”, ezt úgy hajtjuk végre, hogy lapátjainkat a térdünkre rakva addig helyezkedik a legénység, amíg a hajó nem billen egyik oldalra sem, hanem vízszintesen stabilan áll.

 

Az ülésrendnél jó, ha úgy helyezkedünk el, hogy a nagyobb testsúlyú túrázók a hajó hátsó ülésein, míg a kisebb testsúlyú személyek a hajó elejében foglalnak helyet. A vezérevezős lehetőleg könnyebb testsúlyú és jó ütemérzékű túrázó legyen. A legénység mindig a vezérevezőshöz igazodik, és az ő ritmusában evez.

 

       

 

kikötésnél is a folyó sodrásával szemben, azaz hegymenetben kell kikötnünk. Az evezés végén a  hajó sebességét le kell lassítani, a hajót úgy kormányozzuk, hogy az, párhuzamosan álljon a parttal. A kiszállásnál először a vezérevezős száll ki és megfogja a hajó orrát, ezzel segítve a többiek kiszállását, utoljára a kormányos, azaz a parancsnok száll ki a hajóból.

 

 

 

ezényszavak a hajóban: az elindulásnál „az egész kész, rajt” vezényszóval indítjuk el a hajót. Az „állj” vezényszóval állítjuk le az evezést. Ha valamilyen oknál fogva fékezni akarjuk a hajót, akkor az „állj, tarts” az utasítás. Ha hátra felé akarunk evezni, akkor „egész hátraevezéshez kész, rajt” a vezényszó. Ha gyorsan akarunk fordulni, és azt a kormányos már egyedül nem tudja megoldani akkor például „jobboldal előre, baloldal hátraevezéshez kész, rajt” az utasítás. A hajó stabilitásának biztosítására a „balansz” vezényszavat használjuk.

 

 

 

nnak, aki még életében nem evezett annak mindenképpen ajánlatos gyakorlati oktatáson részt venni, mert az evezés technikáját nem lehet leírásokból megtanulni.

 

A túrakenuban a túrázó menetiránynak megfelelően előre nézve ül. A kenu széléhez közelebb eső lábát behajlítja, és maga alá húzza, és azon támaszkodik. A kenu szélétől távolabb lévő lábát enyhen hajlítva előre nyújtja, és a sarkán vagy a talpán támaszkodik.

 

Az evezésnél a legénység egyik fele a jobb, a másik fele, a baloldalon evez. Az a szerencsés, ha a jobb és baloldali evezések felváltva követik egymást. A hajó akkor a legstabilabb, ha a legénység egyszerre evez, és állandóan kontaktusban van a vízzel. A kenu az evezés szünetében válhat instabillá.

 

 

 

Az evezés fázisai: vízfogás, áthúzás, szabadítás, előkészítés.A túrázó a belső kezével a kenulapát mankóját fogja, a külső kezével közel fog a kenulapát tollához. Az evezés fázisai: vízfogás, áthúzás, szabadítás, előkészítés.

 


Törekedni kell arra, hogy az evezés során a törzs és karizmainkkal adjuk át az erőt a lapátnak, a vízfogásnál jól előre kell nyúlni és igyekezzünk közel a kenu teste mellett húzni a lapátot, és hosszú egyenletes nyugodt tempókkal haladjunk.

 

 

 

kormányzás külön tudomány, kevesen tudnak jól kormányozni. A jó kormányos nem váltogatja az oldalakat kormányzás közben, és ő is együtt evez a többiekkel, csak közben kormányoz is. Az áthúzó szakasz végén a szabadítás előtt csuklóból el kell fordítani a kenulapátot, úgy hogy annak tolla párhuzamos legyen a hajótesttel. Így a kenulapát kormánylapátként működik és attól függően, hogy melyik irányba kell korrigálni a hajó futását, vagy befelé húzzuk, a lapátot, vagy eltoljuk azt a hajótesttől. Fordulásnál ugyanez a feladat, csak intenzívebb mozdulatokkal és a szükséges mennyiségben és erősséggel ismételve azt. Erős sodrásban, szélben, vagy éles kanyarban a legénység többi tagjának is be kell segítenie a kormányzásba.

 

 

 

A kajakban a beszállás, hasonló, mint a kenuban, azzal a különbséggel, hogy a lapát egyik tollát, a domború felével le kell támasztani - EvezésA kajakban a beszállás, hasonló, mint a kenuban, azzal a különbséggel, hogy a lapát egyik tollát, a domború felével le kell támasztani a meder aljára vagy a part szélére, miközben a lapátszárát odafogjuk a hajó pereméhez, így mindkét kezünkkel a lapát szárára támaszkodva lépünk be a hajóba. A kajaklapát tolla 90 fokkal el van forgatva egymáshoz képest. Ennek előnye, hogy szeles időben a szél nem csavarja ki a kezünkből a lapátot. A kajaklapátot egyik kezünkkel fixen, a másikkal lazán fogjuk, ez teszi lehetővé, hogy minden egyes evezési ciklusnál forgassuk a lapátot. Az evezés fázisai: vízfogás, áthúzás, szabadítás, forgatás- előkészítés. Itt is törekednünk kell hosszú, nyugodt, egyenletes tempókra. Az egyik kezünkkel húzzuk, a másik kezünkkel toljuk a lapátot.

 

 

 

Biztonságos kajak evezésA kajakban, ha be van építve a kormánylapát, akkor könnyű dolgunk van a kormányzással. A tanulásnál szerencsésebbnek tartjuk, ha nincs kormánylapát, így a túrázó kénytelen megtanulni, kajaklapáttal kormányozni, ami mindenképpen előnyére válik. A lapáttal történő kormányzást több mozdulattal is segíthetjük. A legegyszerűbb az, ha figyeljük a hajó orrának a mozgását és evezésközben éppen annyit, korrigálunk, a lapát hajó farához történő erőteljesebb behúzásával, hogy a hajó továbbra is egyenesen haladjon. Ha durvább korrekcióra van szükség, akkor a lapát betartásával a helyes irányba fordíthatjuk a hajót. Ez a fajtakorrigálás, azért nem szerencsés, mert ezzel a mozdulattal lefékezzük a hajó futását. A túrakajakok általában gyorsak jó manőverező képességgel rendelkeznek, így akár helyben is megfordulhatunk velük. Ilyenkor csak annyit kell tennünk, hogy az egyik lapáttal előre a másikkal hátra kell eveznünk.

 

 

 

zt szoktam mondani, hogy a kenuval művészet felborulni, de „művészek” mindig vannak. Borulásnál a legfontosabb, hogy ne essünk pánikba, ha kell, nyugtassuk meg társainkat. Az első dolog, hogy számoljuk meg megvagyunk-e mindannyian. Utána ússzunk egy oldalra és egy határozott mozdulattal, fordítsuk vissza a hajót a hossztengelyénél fogva. Nagyon valószínű, hogy a hajó félig telel lesz vízzel. Azért kell egy mozdulattal visszafordítani, mert, ha többször kísérletezünk, a hajó megtelhet vízzel, és hiába van benne légzsák, könnyen elsüllyedhet. Ezután szedjük össze a csomagjainkat és rakjuk be a kenuba, majd a kenuszélébe kapaszkodva ússzunk ki a partra. Fontos, hogy úgy kapaszkodjunk a hajóba, hogy az, vízszintes maradjon, és több víz már ne folyjon bele. A partot érés után pakoljuk ki a csomagokat, és a hajóból hossztengelyénél elfordítva öntsük ki a vizet. Fokozatosan és óvatosan tegyük, ne próbáljuk tele vízzel megemelni a hajót, mert az megroppanhat. Üljünk vissza a hajóba és folytassuk a túrát.

 

       

 

Ne essünk pánikba!Úszásközben előfordul, hogy elfáradunk, esetleg görcsöt kapunk, ilyenkor is maradjunk nyugodtak. Próbáljunk meg pihenni, lazítani a hátunkra feküdve lassú mozdulatokkal csurogni, úszni. Ha hínáros vízbe kerülünk, ne tegyünk hirtelen mozdulatokat, hanem kis nyugodt mozdulatokkal, ha szükséges a hátunkra fekve ússzunk ki a hínárból.

 

Ha a társunknak vagy másoknak akarunk segíteni, akkor azt evezőlapáttal, kötéllel, dobózsákkal, vagy valamilyen úszó tárggyal tegyük. A nyíltvízen ne akarjuk behúzni a hajóba, mert az, boruláshoz vezethet. A kenuba kapaszkodva vontassuk partra. Úszva menteni nehéz dolog csak a nagyon jó úszók vállalkozzanak erre a feladatra.

  

   Diákprogram és osztálykirándulás    Csapatépítő tréningek    Kemping szolgáltatás     Katalógus rendelése      Galéria      Utazási szerződés     Letölthető dokumentumok     Letölthető tanulmányok     Jelentkezési lap      Utasbiztosítás      Partnerirodáink      Fotópályázat      Hasznos linkek      Link partnerek
Vízitúra, kenutúra      Tisza túra      Evezés      Kenu bérlés